>

 

Blå Lagårn tackar för i år!

 

Vinnare i Bosebyns bygdegårdsförenings konstlotteri 2018 är:

1 - 1767, 2 - 1073, 3 - 0752, 4 - 1646, 5 - 0700, 6 - 0351, 7 - 0144, 8 - 1072, 9 - 1943, 10 - 1880, 11 - 1246, 12 - 1161, 13 - 1574, 14 - 0621, 15 - 1894, 16 - 1400

 

Blå Lagårn tackar alla utställare som har skänkt alster till lotteriet. Ett stort tack riktas också till alla besökare! Vinnarna är underrättade.

 

 

Kontakt: Det går även att ringa 070-3840059 (Kristina Bergström) om det är svårt att nå någon på 076-7735003 (Ulf Dahlin).